×

Mesazh

Failed loading XML...

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
logo-big.jpg

Ports as Driving Wheels of

Entrepreneurial Realm

PROJEKTI PoWER

PoWER – Portet si Faktorë Stimulues Kryesorë në Fushën e Sipërmarrjes.

PoWER bën pjesë në Prioritetin e Inovacionit dhe Rajoneve Smart të Programit ADRION, duke synuar të zhvillojë prototipe dhe duke testuar evolucionin e 6 porteve pilot në rajonin e Adrionit në Qendra Inovacioni.

PoWER forcon bashkëpunimin ndërmjet aktorëve kryesorë të Zinxhirit të Ofertës në Inovacion (institucionet njohëse të inovacionit, administratës publike dhe ndërmarrjeve) – në nivel lokal dhe ndërkombëtar – në mënyrë që të adresohet potenciali zhvillimor (entreprenor) i paeksploruar deri më tani në këto porte.

Deri në dhjetor 2019, PoWER do të shpërndajë një metodologji të testuar, si edhe një mekanizëm ICT ad hoc, i cili do të mbështesë anëtarësimin në rrjetin e ‘PoWER Qëndrat e Inovacionit’ të të gjitha porteve Adrion.

Partneriteti PoWER mbulon 6 shtete falë bashkëpunimit të 9 partnerëve strategjikë:

 • ITC-CNR: Instituti për Ndërtim dhe Teknologji – Këshilli Kombëtar i Kërkimit në Itali (Partner Lider i projektit)
 • CNA: Konfederata e Zanateve dhe e Bizneseve të vogla e të mesme – Shoqata e Provincës së Ravenës
 • RDA Porin: Agjensia e Zhvillimit Rijeka Porin Ltd
 • CETEOR: Qendra për zhvillim ekonomik, teknologjik dhe mjedisor në Sarajevë
 • FEP: Fondi për Çështjet Evropiane
 • CDI: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
 • Bashkia Durrës
 • CERTH: Qëndra për Kërkim dhe Teknologji Hellas
 • Dhoma e Tregtisë Thesprotia
Latest news

PoWER newsletter #1

Adrion thematic cluster on blue growth and related smart growth.

...

Novi Sad event has been completed with great success

The 2-day event of the POWER project has been completed.

At the first day there was the public event, which consited of two

...

Power project is travelling to Crete – PRES’19 Conference

Power project has been successfully participated to the international conference “PRES’19” having a keynote lecture

...

Projekti Power

Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy (ITC-CNR)

 • Via Lombardia 49 – San Giuliano Milanese (MI), Italy
 • +39 029806305

Recent news

Photos of the ports

igoumenitsa.jpg
bari.jpg
rijeka.jpg
durres.jpg
ravenna.jpg
brcko.jpg
Copyright © 2018 PSDI. All rights reserved.