PoWER project Poziv za podnošenje predloga rešenja

Dat otvaranja: 14 Јануар 2019

Krajnji rok za podnošenje: 4 Марцх 2019 - Closed

Short Description of the C4S (Context, objectives, etc)

Projekat “PoWER” ima za cilj uključivanje preduzeća, malih i srednjih preduzeća, profesionalaca i istraživača širom jadransko-jonskog područja u otkrivanju novih rešenja i patenata (proizvoda, usluga poslovnih modela i tehnologija) koji rešavanju energetski orjentisane potrebe mapirane samim projektom.
Predložena rešenja će biti podvrgnuta evaluaciji u dva koraka:
  • Nacionalni nivo: 6 stručnih žirija će biti postavljeni u svakoj državi koja je uključen au projekat (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Srbija) i procenjivaće rešenja koja su dostavljena iz njihove zemlje; maksimalno 10 rešenja po državi biće podvrgnuto drugom koraku evaluacije
  • Transnacionalni nivo: novi žiri sa stručnjacima biće uspostavljen sa stučnjacima iz svih uključenih zemalja da biraju najboljih 10 do 20 rešenja na transnacionalnom nivou

Čitav proces evaluacije trajaće ukupno 45 dana.

Pobednici poziva će imati svoje rešenje uključeno u bazu rešenja “PoWER” platforme i imaće priliku da učestvuju na projektnim događajima umrežavanja - gde će učestvovati različiti akteri lanca vrednosti - i na taj način postići veliku vidljivost na evropskom nivou i pronaći konkretne poslovne mogućnosti.

Za detaljnije informacije, molimo preuzmite alat za Poziv za rešenja (na dnu ove stranice) i Listu identifikovanih potreba.

U slučaju da vam je potrebna podrška u postupku za prijavu molimo kontaktirajte:

Lista potreba

1. Isporuka energije brodovima tokom faze pristajanja u luci
Tokom 10-časovnog boravka u luci, dizel motori jednog broda mogu potrošiti do 20 tona goriva i proizvesti 60 tona ugljen-dioksida. To je jednako ukupnoj emisiji proizvedenoj od 25 srednjih evropskih automobila za godinu dana. Ove emisije mogu se smanjiti pametnim, energetskim rešenjima na kopnu. Podstaknuti nedavnim zakonodavnim razvojem na području zaštite životne sredine, lučke vlasti i brodovlasnici u mnogim delovima sveta pokušavaju smanjiti emisije sa ciljem ublažavanja globalnih klimatskih promena. Važna alternativa za smanjenje zagađivača je elektrifikacija dokova, odnosno izgradnja infrastrukture namijenjenih za snabdevanje električnom energijom potrebnom za rad pomoćnih brodova tokom njihovog boravka u luci. Međutim, ova infrastruktura zahteva skupe investicije i odgovarajući sistem distribucije energije, kao i potrebu za proizvodnjom energije na ostalim lokacijama.
Kao što je navedeno u naslovu potrebe, neophodni je osigurati valjano tehnološko rešenje za elektrifikaciju rive koja omogućuje prevladavanje tehnoloških i tržišnih barijera, procenjujući moguću upotrebu alternativnih izvora energije za proizvodnju električne energije na licu mesta.
2. Efikasnija distribucija TNG
3. Prikupljanje i analiza podataka o energiji
4. Mikroklimatsko poboljšanje
5. Olakšavanje dobrog ponašanja za energetske uštede
6. Racionalizacija prostora i/ili logistike
7. Metode i rešenja za efikasnu distribuciju kompresovanog vazduha i rashladne tečnosti kako bi proizvodni proces učinili efikasnijim
8. Metode za kompletno renoviranje postojećeg Sistema za grejanje, ventilaciju i hlađenje
Prema podacima Evropske komisije, evropski građevinski fond je uglavnom neefikasan, sa 35% zgrada starijih od 50 godina. Ove zgrade, kako javne, tako i stambene i poslovne, karakterišu stari i neefikasni sistemi grejanja, ventilacije i hlađenja. Vanredne intervencije za održavanje neophodne za kompletan remont ovih postrojenja su ekonomski opterećujuće i nužno zahtevaju zaustavljanje proizvodnje ili potrebu da se ljudi isele na drugo mesto.
Kao što je navedeno u nazivu potrebe, neophodno je predstaviti metodologiju/ proces korak po korak koji će dovesti do zamene (delimične ili ukupne) zastarelih građevinskih instalacija, s ciljem smanjivanja troškova i optimizacije tehnoloških inovacija u okviru datog konteksta. U tom kontekstu, takođe treba uzeti u obzir upotrebu drugog načina grejanja (kao što je pelet, drvni čips, metan, TNG).
9. Trogodišnja isplativost
10. Krovovi za proizvodnju energije iz povezanih ili zastarelih zgrada
11. Efikasno upravljanje sistemom rasvete
12. Smanjenje potrošnje maksimalnog opterećenja i prekomerne reaktivne struje
13. Proizvodnja iz obnovljivih izvora energije
14. Mobilnost nulte energije za turiste

Preuzmite listu identifikovanih potreba

Download the questionnaire

A questionnaire was created with the intention of involving local stakeholders directly in the construction of scenarios for PoWER ports; for this reason, we would like to ask you to fill it in with care and attention. Time required is little, but the quality of your contribution will highly affect the overall quality of the final foresight process.
Click here to download the questionnaire

Aplikacioni formular

Invalid Input

Invalid email address.

Please type your name.

Please type your telephone number.

Please type your surname.

Please type your organization.

Invalid Input

Please type your Operative seat’s address (if different from Legal seat’s)

Please type your VAT number

Please type your Operative seat’s address (if different from Legal seat’s)

Please type your Naslov predloga

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

Please type the description.

0/1500

Invalid Input

0/1500

Invalid Input

Please type the description of the proposal.

Invalid Input

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

(*) : Sva polja su obavezna

 

Preuzmite alat za poziv za podnošenje predloga rešenja

england.png
italy.png
greece.png
serbia.png
croatia.png
bosnia.png
albania.png

About Projekat

Institut za građevinsku tehnologiju - Nacionalni istraživački savet Italije (ITC-CNR)

  • Via Lombardia 49 – San Giuliano Milanese (MI), Italy
  • +39 029806305

Photos of the ports

igoumenitsa.jpg
bari.jpg
rijeka.jpg
durres.jpg
ravenna.jpg
brcko.jpg
Copyright © 2018 PSDI. All rights reserved.